Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Anketa
14 PROBLÉMŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Souhlasíte s nimi?

 

Máte stejný názor?

Prosím, označte dva problémy, které upřednostňujete!
V případě zaškrtnutí více než dvou problému bude brán ohled pouze na první dva.

Rozhodněte Vy! Termín: 31.12.2017
Problémy jsou řazeny abecedně.
S výsledky budete seznámeni prostřednictvím Hlasatele a na webu městské části.
Máte-li zájem podílet se na dalším rozvoji městské části, být informován a zván na veřejná projednání, zanechte nám na sebe kontakt.
 

Témata k hlasování