Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Hlasatel - časopis MČ Praha 15

Hlasatel vychází v MČ Praha 15 měsíčně, mimo srpen.

Vydává:
Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10, IČ: 231355

Usnesení Rady MČ Praha 15: č. R-13 ze dne 3.12.2014, R-80 ze dne 7.1.2015, R-1168 ze dne 16.11.2016, R-1274 ze dne 15.2.2017 resp. R-1680 ze dne 11.10.2017

Redakční rada:

Předseda redakční rady: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.
Redakční rada: Bc. Jitka Kolářová
  MUDr. Jana Trková
  Ing. Karel Strnad
  Mgr. Antonín Randa
  Marie Zdeňková
  Jiří Vaníček
  Vít Papírník
  Mgr. Petra Šikýřová
Tajemnice: Mgr. Michaela Rzounková

 

Jednací řád komisí Rady městské části Praha 15 a Redakční rady Hlasatele (PDF, 29 kB)

Statut (PDF, 39 kB), Etický kodex (PDF, 442 kB)

Ceník inzerce (PDF, 452 kB),
Závazná objednávka pro řádkovou inzerci (pro rok 2017) (PDF, 448 kB)
Závazná objednávka pro plošnou inzerci (pro rok 2017) (PDF, 437 kB)
Závazná objednávka pro řádkovou inzerci (pro rok 2018) (PDF, 452 kB)
Závazná objednávka pro plošnou inzerci (pro rok 2018) (PDF, 441 kB)

Souhlas se zveřejněním osobních údajů (DOCX, 586 kB)
 

V případě potíží s distribucí (nedoručení do poštovní schránky) se obraťte co nejdříve na reklamační linku
545 240 237 popř. 775 863 700 nebo na e-mail tiskarna@samab.cz a to nejpozději vždy do 4 pracovních dnů po zjištění nedoručení ve stanoveném termínu.

Redakce:
Bc. Eva Ingrid Antl Burianová
Tel.: 281 003 712
e-mail: eva.burianova@praha15.cz

Inzerce:
Karolína Skrčená
e-mail: inzerce@praha15.cz
tel.: 281 003 523

 

Starosta Milan Wenzl se rozloučil s deváťáky v ZŠ Křimická

Poslední zvonění dnes zaslechli i žáci devátých tříd v ZŠ Křimická. Během slavnostního loučení, kterého se účastnil i starosta Milan Wenzl, přivítala žáky, pedagogický sbor i přítomné hosty ředitelka školy Mgr. Vlasta Ducháčková. Společně se starostou pak předali žákům pamětní listy a drobné dárky. Zástupkyně ředitelky PaedDr. Světlana Vojtová ocenila některé žáky za příkladnou reprezentaci školy v různých soutěžích. V závěru prošli ošerpovaní žáci za zpěvu svých spolužaček společně s paní ředitelkou a starostou špalírem školou a na rozloučenou naposledy společně poobědvali.

Aktuality

Loučení žáků 9. tříd v ZŠ Veronské náměstí

Krásné počasí provázelo loučení žáků 9. tříd Základní školy Veronské náměstí. Paní ředitelka Mgr. Božena Rezková společně s dalšími pedagogy a zástupcem starosty Milanem Duckem popřáli žákům mnoho nejen studijních úspěchů. Každý ze studentů byl svou třídní učitelkou ošerpován, obdržel pamětní list a ti žáci, kterým se podařilo ukončit devátou třídu s vyznamenáním také malý dárek. Celý slavnostní akt byl zakončen společným svátečním obědem.

Aktuality

Zástupci radnice ocenili sportovce z řad místních seniorů

Aktivní senioři se v květnu účastnili celopražských sportovních her seniorů, které každoročně pořádá MV SDČR Praha. Zástupce úspěšných sportovně nadaných seniorů přivítal na radnici starosta Milan Wenzl a zástupkyně starosty MUDr. Jana Trková. Starosta zároveň ocenil celoroční aktivity spolku Aktivních seniorů Prahy 15, když nechal symbolicky vystavit klasické vysvědčení, které předal předsedkyni spolku Janě Topolové.

Aktuality

Dobrovolnický den v Sociálně ošetřovatelské jednotce

Prohlédněte si video z dobrovolnického dne v Sociálně ošetřovatelské jednotce, která poskytuje pobytovou odlehčovací službu pro seniory, osoby se zdravotním postižením, či uživatele, kteří nezvládají v domácím prostředí celodenní péči o vlastní osobu.

Aktuality

Rozlučka s fotbalovou sezónou

Mladší přípravka vedená Josefem Ponertem a jeho ženou Jitkou velmi úspěšně ukončila sezónu, když vyhrála svou soutěžní skupinu a stala se mistry. Dvě děvčata a 16 chlapců převzali v pátek na hornoměcholupském hřišti od zástupců fotbalového klubu medaile a diplomy a z rukou 1. zástupce starosty Václava Bílka balíčky plné dobrot. Jako každý rok se všichni dobře bavili, zahráli si fotbal, soutěžili o nejlepšího střelce a na závěr grilovali.

Aktuality

ZŠ Nad Přehradou uspěla ve výtvarné soutěži o Karlu IV.

Žáci ZŠ Nad Přehradou převzali z rukou ministryně školství Kateřiny Valachové unikátní ocenění za úspěch ve výtvarné soutěži "Karel IV. očima dětí". Fotografie ze slavnostního vyhodnocení, kterého se za celý kolektiv dětí účastnil Jáchym Jukl v doprovodu paní vychovatelky Marie Tučkové, naleznete na webových stránkách školy. Všem zúčastněným dětem gratulujeme.

Aktuality

Úspěšní mladí karatisté navštívili radnici MČ Praha 15

Starosta Milan Wenzl, 1. zástupce starosty Václav Bílek a předseda Výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů Zastupitelstva MČ Praha 15 Ing. Karel Strnad přivítali ve čtvrtek na radnici úspěšné mladé karatisty SKBU Hostivař. Ti nedávno přivezli medaile z mistrovství Evropy mládeže v karate v Srbsku. Třináctiletá Michaela Soukupová vybojovala zlatou medaili v disciplíně kumite družstev a teprve desetiletý Maxim Brezovar získal také zlatou medaili v disciplíně kumite družstev, ke které ještě přidal bronzovou medaili v disciplíně kumite jednotlivců.

Aktuality


Formuláře

    Souhlas se zveřejněním osobních údajů

    Velikost souboru: 586,33kB, formát DOCX

    Soubor ke stažení


Soubory ke stažení