Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Hlasatel - časopis MČ Praha 15

Hlasatel vychází v MČ Praha 15 měsíčně, mimo srpen.

Vydává:
Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10, IČ: 231355

Usnesení Rady MČ Praha 15: č. R-13 ze dne 3.12.2014, R-80 ze dne 7.1.2015, R-1168 ze dne 16.11.2016, R-1274 ze dne 15.2.2017 resp. R-1680 ze dne 11.10.2017

Redakční rada:

Předseda redakční rady: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.
Redakční rada: Mgr. Jitka Kolářová
  MUDr. Jana Trková
  Ing. Karel Strnad
  Mgr. Antonín Randa
  Marie Zdeňková
  Jiří Vaníček
  Vít Papírník
  Mgr. Petra Šikýřová
Tajemnice: Mgr. Michaela Mrázková

 

Jednací řád komisí Rady městské části Praha 15 a Redakční rady Hlasatele (PDF, 29 kB)

Statut (PDF, 39 kB), Etický kodex (PDF, 442 kB)

Ceník inzerce (PDF, 452 kB),
Závazná objednávka pro řádkovou inzerci (pro rok 2018) (PDF, 452 kB)
Závazná objednávka pro plošnou inzerci (pro rok 2018) (PDF, 441 kB)

Souhlas se zveřejněním osobních údajů (DOCX, 586 kB)
 

Vážení spoluobčané,
v případě vašeho zájmu o uveřejnění fotografie svého potomka v rubrice „Nově narozené děti“ nás, prosím, kontaktujte na telefonních číslech: 281 003 583, 281 003 523 nebo na e-mailu: hlasatel@praha15.cz.
Podmínkou uveřejnění je podepsání souhlasu se zveřejněním osobních/citlivých údajů za účelem informace o narození dítěte, který je ke stažení výše.


V případě potíží s distribucí (nedoručení do poštovní schránky) se obraťte co nejdříve na reklamační e-mail Polanska.Miroslava@cpost.cz a to nejpozději vždy do 4 pracovních dnů po zjištění nedoručení ve stanoveném termínu.

 

Redakce:
Ing. Dana Benešová, Ph.D.
Tel.: 281 003 583
e-mail: hlasatel@praha15.cz

Inzerce:
Karolína Skrčená
e-mail: inzerce@praha15.cz
tel.: 281 003 523

 

Den s prevencí

Pro malé i velké se konal na hřišti v Chudenické ulici DEN S PREVENCÍ. Akce byla připravena jako první z DNŮ PRAHY 15.

Aktuality

50 let spolu v dobrém i zlém

Své ano si po 50 letech společného soužití znovu řekli v obřadní síni ÚMČ Praha 15 manželé Eva a Pavel Švecovi. K jejich zlaté svatbě jim přejeme vše nejlepší a mnoho dalších společně prožitých let.

Aktuality

Keramická dílna

Práce se dřevem

Výtvarná dílna Bolevecká CPV 468

Láká Vás práce se dřevem ? Zkuste dřevěnou plastiku, nebo dřevořez.

V termínu od 1. srpna do 7. srpna 2016, dílna otevřena každý den, možnost pracovat do večerních hodin. Materiál na místě, vlastní nářadí vítáno.

Cena : 1000,- Kč

Nutná rezervace telefonem : Libuše Langerová tel: 777222350

Aktuality

Kontaktujte nás, pokud Vám nebyl doručen Hlasatel

Vážení občané Prahy 15, dovolujeme si Vás oslovit s prosbou, abyste nás kontaktovali v případě, že Vám dosud nebyl do schránky doručen zpravodaj Hlasatel. Vzhledem k tomu, že Hlasatel vyšel poprvé v novém grafickém zpracování a jeho distribuci zajišťovala nově vybraná firma, potřebujeme si ověřit, zda roznos proběhl správně dle objednávky. Kontaktujte nás, prosíme, prostřednictvím zprávy na facebookovém profilu, nebo zanechte své jméno a adresu v infocentru v budově radnice. Za Vaši spolupráci předem děkujeme

Aktuality

Starosta Milan Wenzl se rozloučil s deváťáky v ZŠ Křimická

Poslední zvonění dnes zaslechli i žáci devátých tříd v ZŠ Křimická. Během slavnostního loučení, kterého se účastnil i starosta Milan Wenzl, přivítala žáky, pedagogický sbor i přítomné hosty ředitelka školy Mgr. Vlasta Ducháčková. Společně se starostou pak předali žákům pamětní listy a drobné dárky. Zástupkyně ředitelky PaedDr. Světlana Vojtová ocenila některé žáky za příkladnou reprezentaci školy v různých soutěžích. V závěru prošli ošerpovaní žáci za zpěvu svých spolužaček společně s paní ředitelkou a starostou špalírem školou a na rozloučenou naposledy společně poobědvali.

Aktuality

Loučení žáků 9. tříd v ZŠ Veronské náměstí

Krásné počasí provázelo loučení žáků 9. tříd Základní školy Veronské náměstí. Paní ředitelka Mgr. Božena Rezková společně s dalšími pedagogy a zástupcem starosty Milanem Duckem popřáli žákům mnoho nejen studijních úspěchů. Každý ze studentů byl svou třídní učitelkou ošerpován, obdržel pamětní list a ti žáci, kterým se podařilo ukončit devátou třídu s vyznamenáním také malý dárek. Celý slavnostní akt byl zakončen společným svátečním obědem.

Aktuality

Zástupci radnice ocenili sportovce z řad místních seniorů

Aktivní senioři se v květnu účastnili celopražských sportovních her seniorů, které každoročně pořádá MV SDČR Praha. Zástupce úspěšných sportovně nadaných seniorů přivítal na radnici starosta Milan Wenzl a zástupkyně starosty MUDr. Jana Trková. Starosta zároveň ocenil celoroční aktivity spolku Aktivních seniorů Prahy 15, když nechal symbolicky vystavit klasické vysvědčení, které předal předsedkyni spolku Janě Topolové.

Aktuality


Formuláře

    Souhlas se zveřejněním osobních údajů

    Velikost souboru: 586,33kB, formát DOCX

    Soubor ke stažení


Soubory ke stažení