Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Hlasatel - časopis MČ Praha 15

Hlasatel vychází v MČ Praha 15 měsíčně, mimo srpen.

Vydává:
Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10, IČ: 231355

Usnesení Rady MČ Praha 15: č. R-13 ze dne 3.12.2014, R-80 ze dne 7.1.2015, R-1168 ze dne 16.11.2016, R-1274 ze dne 15.2.2017 resp. R-1680 ze dne 11.10.2017

Redakční rada:

Předseda redakční rady: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.
Redakční rada: Bc. Jitka Kolářová
  MUDr. Jana Trková
  Ing. Karel Strnad
  Mgr. Antonín Randa
  Marie Zdeňková
  Jiří Vaníček
  Vít Papírník
  Mgr. Petra Šikýřová
Tajemnice: Mgr. Michaela Mrázková

 

Jednací řád komisí Rady městské části Praha 15 a Redakční rady Hlasatele (PDF, 29 kB)

Statut (PDF, 39 kB), Etický kodex (PDF, 442 kB)

Ceník inzerce (PDF, 452 kB),
Závazná objednávka pro řádkovou inzerci (pro rok 2017) (PDF, 448 kB)
Závazná objednávka pro plošnou inzerci (pro rok 2017) (PDF, 437 kB)
Závazná objednávka pro řádkovou inzerci (pro rok 2018) (PDF, 452 kB)
Závazná objednávka pro plošnou inzerci (pro rok 2018) (PDF, 441 kB)

Souhlas se zveřejněním osobních údajů (DOCX, 586 kB)
 

V případě potíží s distribucí (nedoručení do poštovní schránky) se obraťte co nejdříve na reklamační linku
545 240 237 popř. 775 863 700 nebo na e-mail tiskarna@samab.cz a to nejpozději vždy do 4 pracovních dnů po zjištění nedoručení ve stanoveném termínu.

Redakce:
Ing. Dana Benešová, Ph.D.
Tel.: 281 003 583
e-mail: hlasatel@praha15.cz

Inzerce:
Karolína Skrčená
e-mail: inzerce@praha15.cz
tel.: 281 003 523

 

Rákosníčkovo hřiště v Praze 15 BUDE!

V lednovém vydání Hlasatele jsme vás informovali o tom, že obchodní společnost Lidl má v plánu v roce 2017 zrealizovat výstavbu deseti Rákosníčkových hřišť na území České republiky, dle umístění prodejen.

Aktuality

Výstava znaků MČ Praha 15, které malovaly děti

Ve vestibulu Úřadu MČ Praha 15 v Boloňské ulici si od středy 25. května můžete prohlédnout výtvarná ztvárnění znaku městské části. Tyto výkresy přinesli na radnici žáci 1.B ZŠ Křimická, kteří zde byli na exkurzi a dozvěděli se mnohé o historii městské části, znaku i běžném chodu úřadu.

Aktuality

Co se děje v CSOP?

Chcete-li se dozvědět, jaké služby svým klientům nabízí Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, prohlédněte si prezentaci nabízených aktivit ve vestibulu Úřadu MČ Praha 15 v Boloňské ulici. Mimo jiné jsou zde vystaveny i fotografie zachycující volnočasové aktivity seniorů.

Aktuality

Baráčníci se v krojích vydali ulicemi Horních Měcholup, pochod zakončili tradiční májovou veselicí

Obec baráčníků Horní Měcholupy uspořádala v sobotu 21. května pod záštitou zástupkyně starosty Bc. Jitky Kolářové májový pochod. Do ulic se vydaly desítky tetiček a sousedů v krojích a lidových svérázech v čele se starostou MČ Praha 15 Milanem Wenzlem a rychtářem Miloslavem Rýdlem. Slavnostní pochod zakončila na Veronském náměstí májová veselice.

Aktuality

Mistr Evropy v karate Marek Babor navštívil radnici Prahy 15

Starosta MČ Praha 15 Milan Wenzl přijal na radnici úspěšného karatistu Marka Babora ze Sportovního klubu bojových umění Hostivař a jeho trenéra Michala Strnada. Babor je držitelem republikového titulu a letos přivezl i zlatou medaili z mistrovství Evropy, které se konalo v Irsku.

Aktuality

Hasiči ocenili nejlepší práce v literární a výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí

Zástupci Sboru dobrovolných hasičů Horní Měcholupy, starosta Milan Wenzl, zástupkyně starosty pro školství Bc. Jitka Kolářová a další hosté se ve středu 18. května sešli v sále hasičské zbrojnice v Holoubkovské ulici, aby společně pogratulovali vítězům místního kola literární a výtvarné soutěže nazvané Požární ochrana očima dětí.

Aktuality


Formuláře

    Souhlas se zveřejněním osobních údajů

    Velikost souboru: 586,33kB, formát DOCX

    Soubor ke stažení


Soubory ke stažení