Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Hlasatel - časopis MČ Praha 15

Hlasatel vychází v MČ Praha 15 měsíčně, mimo srpen.

Vydává:
Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10, IČ: 231355

Usnesení Rady MČ Praha 15: č. R-13 ze dne 3.12.2014, R-80 ze dne 7.1.2015, R-1168 ze dne 16.11.2016 resp. R-1274 ze dne 15.2.2017

Redakční rada:

Předseda redakční rady: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.
Redakční rada: Bc. Jitka Kolářová
  MUDr. Jana Trková
  Ing. Karel Strnad
  Mgr. Antonín Randa
  Marie Zdeňková
  Jiří Vaníček
  Vladimír Klega
  Mgr. Petra Šikýřová
Tajemnice: Mgr. Michaela Rzounková

 

Jednací řád komisí Rady městské části Praha 15 a Redakční rady Hlasatele (PDF, 29 kB)

Statut (PDF, 39 kB), Etický kodex (PDF, 442 kB)

Ceník inzerce (PDF, 452 kB),
Závazná objednávka pro řádkovou inzerci (pro rok 2017) (PDF, 448 kB)
Závazná objednávka pro plošnou inzerci (pro rok 2017) (PDF, 437 kB)
Závazná objednávka pro řádkovou inzerci (pro rok 2018) (PDF, 452 kB)
Závazná objednávka pro plošnou inzerci (pro rok 2018) (PDF, 441 kB)

V případě potíží s distribucí (nedoručení do poštovní schránky) se obraťte co nejdříve na reklamační linku
545 240 237 popř. 775 863 700 nebo na e-mail tiskarna@samab.cz a to nejpozději vždy do 4 pracovních dnů po zjištění nedoručení ve stanoveném termínu.

Redakce:
Bc. Eva Ingrid Burianová
Tel.: 281 003 712
e-mail: eva.burianova@praha15.cz

Inzerce:
Karolína Skrčená
e-mail: inzerce@praha15.cz
tel.: 281 003 523

 

Život otce vlasti

ZŠ Nad Přehradou pořádá ve dnech 15.2. - 19.2.2016 putovní výstavu k 700. výročí narození Karla IV. pod záštitou MČ Praha 15.

Aktuality

Trhy už letos nebudou

Pro nemoc provozovatele, bude další pořádání trhů na Veronském náměstí v úterý pro letošní rok ukončeno.

Aktuality

Vycházka Aktivních seniorů Prahou

V úterý 20.10.2015 jsme se sešli na stanici Hradčanská s panem Tomášem Bezouškou, naším oblíbeným průvodcem, který nás pravidelně seznamuje s krásami a pamětihodnostmi Prahy. Tentokrát si pro nás připravil vycházku v okolí Letné.

Aktuality


Soubory ke stažení