Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Založil akademii, kde vzdělává seniory v hudbě, tanci nebo divadle

Nadace Karla Janečka v rámci projektu Laskavec oceňuje lidi, kteří nezištně konají dobré skutky. Lednovým laskavcem se stal ředitel Základní umělecké školy Hostivař Jiří Stárek. Založil uměleckou a kulturní akademii pro seniory.

Celý článek najdete zde (zdroj: Ego!)

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality