Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 18.6.2018

Termín konání: 18. 6. 2018

Čas konání: 17:30–18:00

Místo konání: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, zasedací místnost v 7. patře

Přítomni: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D., Bc. Jitka Kolářová, Mgr. Antonín Randa, Ing. Karel Strnad, Marie Zdeňková, Ing. Dana Benešová, Ph.D. (redaktorka), Mgr. Michaela Mrázková (tajemnice)

Omluveni: Mgr. Petra Šikýřová, Jiří Vaníček

Hosté: Pavlína Nejedlíková

Předseda zahájil zasedání redakční rady.

Náhled letního Hlasatele

 • Doplnit popisek u titulní fotografie, vyměnit fotografii Ing. Strnada, opravit ročník
 • Str. 2 – doplnit informaci o uzávěrce přijímání příspěvků do Hlasatele
 • Str. 3 – opravit rok v tiráži
 • Str. 5 – vyměnit fotografii u linky 224, prohodit článek p. Lupoměského s článkem
  Bc. Kolářové
 • Str. 6 – doplnit kontaktní informace k terapeutickému centru Modré dveře
 • Str. 8 – pí Nejedlíková informovala redakční radu o připomínce pana starosty ke sloupku PhDr. Pencáka
 • Str. 9 – graficky upravit mezery
 • Str. 10 – upravit popisky k fotografiím
 • Str. 12 – vyměnit fotografii
 • Str. 15 – doplnit informaci o příměstském táboře v areálu hostivařské pláže
 • Str. 18 – upravit/rozdělit fotografie
 • Str. 19 – upravit popisek

- s navrženými úpravami redakční rada souhlasí

 

Zapsala: Mgr. Michaela Mrázková

Ověřil: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality