Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 19.2.2018

Termín konání: 19. 2. 2018

Čas konání: 17:00–17:40

Místo konání: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, zasedací místnost v 7. patře

Přítomni: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D., Marie Zdeňková, Mgr. Antonín Randa, Jiří Vaníček,
Ing. Dana Benešová, Ph.D. (redaktorka)

Omluveni: Bc. Jitka Kolářová, Vít Papírník, Ing. Karel Strnad, Mgr. Petra Šikýřová, MUDr. Jana Trková,
Pavel Fingr (grafik), Michaela Mrázková (tajemnice)

Hosté: Pavlína Nejedlíková


Předseda zahájil zasedání redakční rady.

1. Náhled březnového vydání Hlasatele

 • Str. 4 - upřesnit s OŽP informaci o nejbližším sběrném dvoru
 • Str. 5 - doplnit informaci, že nová pošta se nachází v nákupním centru
 • Str. 6 - název literární soutěže „Úcta ke stáří“ dát v nadpisu na jeden řádek
 • Str. 10 - doplnit, že Filip Meluzín je zastupitel za Hnutí ANO 2011
 • Str. 11 - zařadit zastupitelský sloupek TOP 09, který při sazbě vypadl
 • Str. 14 - spodní tabulku roztáhnout přes dva sloupce jako tu horní

               - RR souhlasí s navrženými úpravami

2. Obecné připomínky

 • Předseda RR navrhl do Kalendária zařazovat informace z KD Petrovice. Tato městská část by rovněž mohla přicházet v úvahu z hlediska oslovení možných inzerentů.
 • Pavlína Nejedlíková navrhla, aby se na facebook MČ dávala upoutávka na nová vydání Hlasatele
 • Předseda RR navrhl, aby časopis postupně směřoval k používání větších fotografií na úkor menších, jak vyplývá z návrhu, který zvítězil ve výběrovém řízení.
 • Text pana Jandery k tématu vysokorychlostní železnice (VRT) se do časopisu nevešel, předseda RR přislíbil, že s autorem záležitost projedná.
 • Návrh paní Sabové na zřízení rubriky o realitách nebyl podpořen, redaktorka jí dá vědět, že k informování o tomto tématu může využít inzerci.
 • Pan Vaníček požádal o informaci, jaké má MČ příjmy z inzerce v Hlasateli. P. Nejedlíková slíbila, že příslušné údaje zjistí a zašle členům redakční rady.

 


Zapsala: Ing. Dana Benešová, Ph.D.

Ověřil: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality