Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 19.3.2018

Termín konání: 19. 3. 2018

Čas konání: 17:00–17:40

Místo konání: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, zasedací místnost ve 2. patře

Přítomni: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D., Bc. Jitka Kolářová, Mgr. Petra Šikýřová, MUDr. Jana Trková, Marie Zdeňková, Ing. Dana Benešová, Ph.D. (redaktorka), Michaela Mrázková (tajemnice)

Omluveni: Vít Papírník, Mgr. Antonín Randa, Ing. Karel Strnad, Jiří Vaníček

Hosté: Pavlína Nejedlíková


Předseda zahájil zasedání redakční rady.

1. Náhled dubnového vydání Hlasatele

 • Titulní strana – úprava popisků fotografií, výměna titulní fotografie – vzdálenější záběr
 • Str. 3 – vyměnit fotografii z otevření pobočky České pošty
 • Str. 4 – Změnit nadpis „Nová pošta 111 je již v provozu“; u článku o MA21 začít nadpis „Místostarosta představil, …“ a zkrátit popisek u fotografie
 • Str. 4 - doplnit výzvu k možnosti zveřejnění fotografií nově narozených dětí Prahy 15
 • Str. 6 – nové znění popisku fotografie: „Vymezení koridoru v Zásadách územního rozvoje“
 • Str. 7 – odstranit popisek fotografie, zdvojuje informace v textu
 • Str. 8 – text Ing. Strnada přesunout do rubriky Okénko pro názor
 • Str. 10 – doplnit podpis autora článku, vyměnit fotku CSOP
 • Str. 11 – zvýraznit termíny jednotlivých úklidových akcí
 • Str. 13 – ponechat pouze jednu fotografii Ant. Švehly ve větším formátu
 • Str. 14 – v nadpisech odstranit letopočet 2018
 • Str. 19 – upravit nadpis na „Čestná občanka Prahy 15…“
 • Str. 20, 21 – upravit okraje rámečků fotografií na stejnou šířku
 • Str. 23 – oříznout rodinnou fotografii
 • Str. 24 – vyretušovat židli
 • Str. 26 – doplnit na konec všech popisků fotografií
 • Str. 27 – pokusit se vyměnit fotografii

               - RR souhlasí s navrženými úpravami

2. Různé

 • Předseda RR informoval členy redakční rady o uzavření smluv na předtiskovou přípravu Hlasatele s dosavadním grafikem p. Fingrem, o uzavření smlouvy na distribuci s Českou poštou a o probíhajícím výběrovém řízení na tisk zpravodaje. Bude tak zajištěno vydání dalších 30 čísel Hlasatele, cca do konce roku 2020.


Zapsala: Michaela Mrázková

Ověřil: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.

 

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality