Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 21.11.2018 (Hlasatel č. 12/2018)

Přítomni: V. Bílek, P. Nejedlíková, P. Fingr, Ing. D. Benešová, Ph.D., M. Zdeňková,
               K. Skrčená, K. Rathausová

Omluven: M. Brož

P. Bílek přivítal nové členy redakční rady.
P. Brož zaslal své připomínky písemně.
Ing. Benešová seznámila přítomné se změnami a úpravami prosincového čísla časopisu.
Pí Skrčená připraví nadpisy článků v lednovém čísle Hlasatele.

p. Fingr
1. Připraví grafický manuál k zpracování plakátů pro zadavatele a inzerenty
2. Graficky zhotoví leták s informacemi o doručování Hlasatele.

Text na leták připraví Ing. Benešová a pí Skrčená a bude konzultován s JUDr. Žáčkovou.


P. Bílek projedná s Českou poštou stále trvající stížnosti na nedoručování Hlasatele.

 

 

Zapsala: K. Rathausová

Za správnost: V. Bílek

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality