Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 31.5.2018

Termín konání: 31. 5. 2018

Čas konání: 17:00–17:50

Místo konání: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, zasedací místnost v 7. patře

Přítomni: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D., Bc. Jitka Kolářová, Ing. Karel Strnad, MUDr. Jana Trková, Jiří Vaníček, Marie Zdeňková, Ing. Dana Benešová, Ph.D. (redaktorka), Mgr. Michaela Mrázková (tajemnice)

Omluveni: Mgr. Antonín Randa, Mgr. Petra Šikýřová

Hosté: Pavlína Nejedlíková


Předseda zahájil zasedání redakční rady.

Náhled červnového Hlasatele

 • Na titulní straně bude opraven font titulního popisku
 • Str. 3 – Ing. arch. Lavrík dodá lepší výřez územního plánu; v tiráži bude doplněn reklamační e-mail na zaměstnankyni z České pošty; upraví se počet výtisků na 18 000 ks dle smlouvy
 • Str. 4 – Text pana Wenzla nepatří do této rubriky, redakční rada se jednomyslně shodla, že článek bude vyřazen; upraví se nadpis článku Taxík Maxík
 • Str. 5 – avizovaná výměna výřezu územního plánu, dodat popisek obrázku a graficky upravit nadpis a popisek, do podpisu připsat funkci architekta MČ
 • Str. 6 – doplnit popisek fotografie
 • Str. 8 – doplnit popisky fotografií
 • Str. 11 – doplnit informace o práci Sboru dobrovolných hasičů z Horních Měcholup
 • Str. 12 – doplnit podpis
 • Str. 14 – doplnit fotografii pana Slavíka
 • Str. 15-17 – sjednotit označení h/hod/hodin
 • Str. 18 – rozšířit popisky fotografií
 • Str. 19 – vypustit vybrané pasáže z textu
 • Str. 24 – rozšířit popisek fotografie
 • Str. 27 – upravit popisek fotografie integrační budky
 • Str. 29 – upravit popisek fotografie od Křesťanského gymnázia
 • s navrženými úpravami redakční rada souhlasí

 

Zapsala: Mgr. Michaela Mrázková

Ověřil: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality