Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 19.10.2015

Program jednání: Listopadové čísla Hlasatele, Obrázky a delší text v okénku zastupitelů, Shrnutí listopadového čísla Hlasatele, Korektura Hlasatele – Květuška Nováková, OC Hostivař – akce zařadit kalendária, Představení Mgr. Šelbického, Diskuze nad budoucí podobou Hlasatele

Podrobnosti