Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Redakční rady dne 20. 12. 2018

Přítomni: V. Bílek, P. Nejedlíková, P. Fingr, Ing. D. Benešová, Ph.D., K. Skrčená,
                K. Rathausová

Omluven: M. Brož, M. Zdeňková

P. Bílek přivítal členy redakční rady.
P. Brož zaslal své připomínky písemně.
Pí Zdeňková zaslala své připomínky písemně.

Redakční rada se usnesla, že:
1) v měsíci lednu bude připraven aktualizovaný Statut Hlasatele zahrnující i etický kodex a  
     Jednací řád redakční rady
2) bude připravena informace do RMČ o novém ceníku České pošty za roznášku Hlasatele
3) vzhledem k informaci předsedy redakční rady p. Bílka, že již v časopise nebude pravidelná
     rubrika „Slovo starosty“, členové redakční rady jednohlasně odsouhlasili zařazení článku
     obsahujícího blahopřání  pana starosty k Novému roku na str. 9

 


Zapsala: K. Rathausová


Za správnost: V. Bílek

 

Autor článku: oit@praha15.cz Redakční rada