Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Hostivařský Hollywood

Vše je v článku uvedeno správně jen bych upřesnila třetí větu od konce, která zní: „Později se v areálu vyráběly obráběcí stroje pod hlavičkou TOS Hostivař, filmaři se sem ale za nějaký čas vrátili.“
Tato věta hovoří o areálu nyní GATTEO, který stojí na druhé straně ulice U Továren. Ten nikdy nepatřil k Filmovým ateliérům AB Barrandov.
V roce 1927 zde zakoupil rozsáhlé pozemky Jiří Kameníček a podle projektu arch. Bohumila Hübschmanna zde nechal postavit továrnu na výrobu obráběcích strojů. Strojírna Kameníček měla v roce 1938 již 300 zaměstnanců a vyráběla 334 strojů ročně, které vyvážela do zahraničí (Anglie, Belgie, Německo, Švýcarsko a USA). Po roce 1948 byla spojena s továrnou Ing. Otakara Podhajského (stojí blíže k Průmyslové ulici) a v roce 1950 byly obě továrny přejmenovány na TOS Hostivař, n. p. V roce 1996 vznikl CETOS, a. s. a od roku 2000 začala v bývalé továrně J. Kameníčka působit společnost Film Studio Gatteo.

Marie Zdeňková, kronikářka

Autor článku: oit@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy