Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Memorandum za ochranu Trojmezí

My. starostové městských částí Praha 4, Praha 11 a Praha 15, mezi nimiž se rozprostírá jedna z nejcennějších nezastavěných přírodních lokalit v Praze, tzv. Trojmezí, si uvědomujeme přírodně-krajinné hodnoty této lokality a její vysoký rekreační potenciál a význam pro obyvatele uvedenych městských částí. Uvědomujeme si nutnost ochrany chráněného území přírodního parku Hostivař - Záběhlice zasahující  významnou část lokality, ochrany zvláště chráněného území přírodní památky Meandry Botiče a ochrany zemědělského půdního fondu podléhající I. třídě ochrany.

Deklarujeme proto společný nesouhlas se záměrem Rady hl. m. Prahy vybrat přírodní lokalitu Trojmezí jako nejvhodnější lokalitu v Praze pro výstavbu dostupného bydlení.

Autor článku: oit@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 96,14kB

formát JPG

Soubor ke stažení Nové okno