Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Starosta Prahy 15 Milan Wenzl ctí tradice a před lidmi se neuzavírá

Můžete stručně představit vaši městskou část?
   Praha 15 se skládá ze tří poměrně odlišných prostředí. Horní Měcholupy byly dříve vesnice, která je dnes obklopena bytovou výstavbou. V Hostivaři převládá vilová zástavba. Součástí této lokality je i Hostivařská přehrada, která představuje rekreační centrum pro velkou část hlavního města. Nachází se zde také rozsáhlý lesopark, kam si chodí odpočinout a odreagovat se v přírodě nemalé množství Pražanů. Naproti tomu sídliště Košík tvoří zejména panelová zástavba s nedostatečnou občanskou vybaveností.

Daří se vám obyvatele z tak rozdílných prostředí spojovat?
   Domnívám se, že v tomto ohledu došlo od dob minulých k velkému pokroku. Snažím se v naší městské části velmi aktivně podporovat spolkový život. Mimo jiné se již od prvopočátku angažuji v místním spolku baráčníků, jehož činnost jsme obnovili v roce 2011. Za zmínku stojí pořádání nejrozmanitějších akcí pro širokou veřejnost, například pálení čarodějnic, stavění májky, baráčnické plesy a mnoho dalších. Účast na nich je vždy velká a jsem si jist, že naprostá většina místních obyvatel vnímá tyto aktivity velmi pozitivně.
   Díky takovým akcím se řady našeho spolku neustále rozšiřují, vzájemně se více poznáváme a máme k sobě lidsky blíž. Zapojují se do nich školy a školky a na druhé straně také senioři. Pokud vystupují při některé akci na pódiu děti, tak je samozřejmé, že je přijde podpořit celá rodina, a děti zase naopak povzbudí babičku s dědečkem... Tím se naše komunita opět rozrůstá a upevňuje.
   Spolu s baráčníky zde velmi dobře fungují i další spolky. Dobrovolní hasiči, senioři, rybáři… Tato skutečnost byla důvodem, proč jsem hned v počátcích svého působení na radnici usiloval o vznik spolkového domu. Městská část vlastní objekt, který dříve v malé míře využívaly politické strany, ale většinou byl prázdný. Současnému vedení se podařilo přestěhovat do tohoto domu právě spolky, které dosud sídlily každý na jiném místě. Tím se jejich aktivity propojily, lidé začali více spolupracovat, koordinovat akce a vzájemně se podporovat. Jsem rád, že spolkový dům u nás skutečně žije, protože spolkový život je pro každou obec velmi důležitý. Bez spolků by obec byla z velké části „bez života“.

Stejně jako v jiných městských částech i v Praze 15 rostou nové developerské projekty. Jak zapadají do té komunity, kterou se snažíte vytvářet?
   Naše městská část zažila v posledních letech stavební boom. Probíhalo to mnohdy dost živelně a stavělo se doslova, kde se dalo. Bez infrastruktury, bez informací a bez debat s občany. Nikdo se nezeptal na jejich názor, zda něco chtějí, či ne. Zkrátka se jednoho rána vzbudíte a za zahradou vám bagr hloubí stavební jámu.
   V tomto ohledu se nám podařila velká změna. O převážné většině projektů hovoříme s občany, organizujeme veřejné debaty a hledáme co možná nejlepší řešení. Bohužel je zde řada projektů, které už běží z minulosti a většinou se nedají zastavit. Lidé proti nim protestují, ovšem naše možnosti něco změnit jsou velmi omezené. Snažíme se alespoň jednat se stavebníky a najít vždy nějaký kompromis.
   Za všechny uvedu alespoň jeden příklad: Přímo vedle naší radnice, kde se nyní nachází malý parčík, je naplánovaná výstavba bytového domu. Je zcela pochopitelné, že se nám tento projekt nelíbí. Problém ale je, že zmíněný pozemek patří soukromé firmě. Kontaktovali jsme tedy její majitele a snažíme se nalézt schůdné řešení formou výměny za jiný pozemek, který je ale zase majetkem magistrátu. I z tohoto příkladu vyplývá, že jednání jsou to velmi složitá. Stále však věřím, že se nám podaří tento pozemek zachovat pro park a zeleň.

S jak velkým rozpočtem hospodaříte?
   Rozpočet naší městské části je 196 milionů korun na 33 tisíc trvale hlášených obyvatel. V naší městské části bydlí dalších zhruba 8 tisíc lidí, ale nejsou zde hlášeni. Veškeré služby, které pro ně zajišťujeme, tedy děláme zdarma. Považuji za nutné nastolit v tomto ohledu změnu. Ten, kdo si pronajme byt, by měl mít ze zákona povinnost přihlásit se k pobytu. Obce by pak nemusely na tyto občany doplácet a mohly by zajistit
kvalitnější služby.
   Velké peníze vydáváme také na státní správu. Pod naši městskou část spadá v přenesené působnosti i několik okolních obcí, pro které zajišťujeme výkon státní správy. Od ministerstva na tuto činnost dostáváme dotaci, která je ale nedostačující, téměř stejnou částku musíme dorovnávat ze svého. Tyto peníze pak chybí na investice.
   Na náš úřad si také chodí vyřizovat občanské průkazy a pasy lidé z jiných městských částí. Jako důvod uvádějí dlouhé čekací doby v místě bydliště, takže se jim vyplatí zajet k nám. To jsou pro naši městskou část opět náklady navíc a my bychom byli rádi, aby se finance na zajištění státní správy dorovnaly na úroveň skutečných nákladů.

Jaké je věkové složení zdejšího obyvatelstva?
   Nemám konkrétní čísla, abych mohl přesně odpovědět. Jisté ale je, že vzhledem k nové zástavbě se do Prahy 15 nastěhovalo a ještě stále stěhuje nemalé množství mladších obyvatel. Díky této skutečnosti samozřejmě narůstá i počet dětí a v návaznosti na to se zvyšují požadavky na kapacitu školek a škol. V současné době nám ve školkách chybí asi 300 míst. Naštěstí se nám daří postupně budovat nové třídy a nadále hledáme zdroje, z nichž bychom mohli rozšiřování kapacit financovat. Usilujeme například o dotaci z magistrátu určenou na přestavbu staršího objektu v Hostivaři právě na další mateřskou školu se čtyřmi třídami. Pevně věřím, že nám tento plán vyjde.

Nehrozí, že až nové třídy postavíte, dětí zase ubude a školky zůstanou prázdné?
   Domnívám se, že tato situace skutečně nehrozí. Pokud nám vznikne povinnost umísťovat do školky děti již od 2 let, tak kapacitu rozhodně naplníme. Nemám nejmenší obavy, že by prostory zůstaly prázdné.

A co senioři? Nezapomínáte na ně?
   Rozhodně nezapomínáme, právě naopak. Je pravda, že v minulosti se tak možná dělo. Já sám se s našimi staršími spoluobčany často a rád scházím a nutno říct, že od nich čerpám spoustu rad, názorů a podnětů, založených na jejich celoživotních zkušenostech. Na úřadě jsme dokonce vytvořili seniorskou komisi, která tyto podněty shromažďuje a dále pak řeší. Vždyť lidé v produktivním věku, kteří stále někam spěchají, si mnohdy ani nemají čas všimnout rozbité lavičky, poničené zastávky nebo usychajícího stromu v parku. Pokud senioři vidí, že se jejich informacemi a návrhy někdo skutečně zabývá, rádi spolupracují, a pomáhají tak udržovat městskou část hezkou a čistou. Díky tomu se tu pak nejenom oni, ale i ostatní lidé cítí dobře a rádi v naší městské části žijí. Z nedávného průzkumu vyšlo najevo, že celých 90 procent občanů se na Praze 15 cítí bezpečně, a to mě velice těší.

Vy jste na radnici nastoupil v roce 2014 jako politický nováček. Co vás v této souvislosti nejvíc překvapilo?
   Do funkce starosty jsem přešel z podnikatelské sféry, kde jsem byl zvyklý rozhodovat rychle a často i sám. Ovšem na radnici je to mnohem složitější. To, co bych jako podnikatel vyřešil do měsíce, tady trvá půl roku. Pokud se snažím něco prosadit, je nutné o tomto rozhodnutí přesvědčit radu nebo i zastupitelstvo. Do kompetencí státní správy nemůžu zasahovat vůbec. Někteří spoluobčané za mnou chodí například s žádostí, abych zamezil nějaké stavbě. Jen velmi těžko se jim vysvětluje, že to není možné. Často se domnívají, že jako starosta mohu vše, ale ve skutečnosti tomu tak není.

Jak to řešíte?
   Ono mnohdy stačí, když si na své spoluobčany udělám čas a vyslechnu je. Starosta se nesmí schovávat. Musí s lidmi mluvit, zajímat se o to, co je těší, co je trápí a co by chtěli změnit. Oni pak snáz pochopí, že vše nejde úplně podle jejich představ a že není v mých možnostech pomoci jim úplně ve všem.
   Když jsem po svém zvolení na radnici nastoupil, byly na dveřích všech radních místo klik koule, aby se do kanceláří nikdo nedostal. Zastávám názor, že starosta je tu pro lidi, tudíž k němu může přijít kdokoliv a kdykoliv. Takže kliky na dveřích byly první viditelnou, a věřím, že pro většinu obyvatel i vítanou změnou.
   Já jsem nepřišel vládnout, ale pomáhat. V naší městské části bydlím již 30 let, vyrůstají tady moje děti, mám zde manželku, přátele a kamarády... Ty přece nemůžu zklamat a v žádném případě nemohu připustit, aby  se za mě museli stydět. Proto se snažím být otevřený a před nikým se neuzavírat.

Změnil jste nějak zásadně úřednický aparát na radnici?
   Hned po nástupu do funkce jsem si svolal zaměstnance úřadu, kteří byli plni obav a nejistoty. Ujistil jsem všechny, že jsem nepřišel proto, abych stínal hlavy. Mým cílem bylo změnit fungování radnice k lepšímu, a to bez úředníků zkrátka nejde. Jejich práce si velice vážím.
   Samozřejmě nebylo možné vyhnout se personálním změnám úplně. Ty nejzásadnější jsem provedl v kanceláři starosty. Po krátkém čase se také ukázala nutnost výměny tajemníka. V tomto úzkém týmu se na sebe musíme stoprocentně spolehnout a je nezbytné, aby mezi námi panovala důvěra. Pokud vztah mezi starostou a tajemníkem vázne, nemůže to dlouhodobě fungovat.

Jak se odvolává tajemník, s nímž se vám špatně spolupracuje?
   Těžko. Lepší je se dohodnout.

Co byste chtěl ještě do konce volebního období stihnout?
   Čtyřleté volební období je příliš krátké. V průběhu prvního roku se seznamujete s realitou a zjišťujete, jaký je skutečný stav věcí. Druhý rok začínáte připravovat projekty, které by bylo možné uskutečnit, a třetí rok na nich začnete pracovat. Čtvrtý rok, v případě, že ve svém snažení budete chtít pokračovat i nadále, vám nezbývá, než se připravovat na volby. Projekty pak zůstanou nedokončené.
   Mezi priority, které bych za ty dva roky do konce volebního období velmi rád dokončil, patří školka v Hostivaři. V plánu máme také rerekonstrukci druhé poloviny hasičské zbrojnice, do které bychom chtěli
umístit stanoviště záchranné služby a také vodní záchranáře, kteří v naší městské části rovněž působí. Intenzivně se věnujeme i projektu přístavby v sociálním zařízení pro seniory. Za nutné rovněž považuji uskutečnit ve všech školách rekonstrukce školních hřišť a v co možná největší míře provést opravy komunikací a chodníků. Bude skvělé, pokud se vše povede do dvou let uskutečnit. volebního období stihnout?

Pavel Černý

Autor článku: oit@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 128,08kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Obálka časopisu

Velikost souboru: 5,24MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno