Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vedení Prahy 15 nadále odmítá výstavbu na pozemku naproti radnici!

Městská část Praha 15 stále odmítá chystanou výstavbu „bytového domu Milánská“ na pozemku, ležícím přímo před radnicí v Horních Měcholupech, který je v majetku společnosti PriFin. Současná Rada MČ Praha 15 proto na svém posledním zasedání pověřila místostarostu pro územní rozvoj, Ing. Petr Neumanna, aby uplatnil nesouhlasnou námitku městské části v rámci oznámeného územního řízení. Jeho veřejné projednání se všemi účastníky územního řízení, které bylo zahájeno 12. prosince 2014, naplánoval Odbor stavební Úřadu MČ Praha 15 na čtvrtek 3. ledna 2019, v 10 hodin, v sále Hasičské zbrojnice v Horních Měcholupech.

Radnice by ráda zachovala toto území nezastavěné a využila ho případně k vybudování parku či oddechového místa. V souladu s tímto záměrem v minulém období inicioval současný starosta, Milan Wenzl, jednání s Magistrátem hl. m. Prahy a akciovou společností PriFin o směně pozemku. Byly vytipovány pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy a záležitostí se zabýval i Výbor pro správu majetku a majetkové podíly Zastupitelstva hl. m. Prahy. Vlastníkovi pozemku a stavebníkovi plánované novostavby v Milánské ulici, PriFin a.s., byl nabídnut i odkup pozemku. Společnost PriFin však za předmětný pozemek požadovala částku ve výši 30 mil. Kč.

Starosta Wenzl opakovaně žádal o pomoc bývalou pražskou primátorku, Adrianu Krnáčovou a stejné žádal dopisem z počátku prosince letošního roku současného primátora, Zdeňka Hřiba. Směna pozemku, která by situaci vyřešila, však dosud nebyla ze strany magistrátu zrealizována.

Naopak za veřejné užívání pozemku občany zaplatila už městská část nemalou částku. Společnost PriFin totiž podala na MČ Praha 15 již druhou žalobu na zaplacení bezdůvodného obohacení za užívání dotčeného pozemku občany. Odvolací soud, letos v březnu, potvrdil květnový rozsudek Městského soudu v Praze a městská část tak musela uhradit 573 491 Kč za bezdůvodné obohacení v období od roku 2013 do roku 2016 a náklady soudního řízení ve výši 166 729 Kč. Druhou žalobou požaduje společnost PriFin za totéž částku 466 912 Kč a městská část bude nucena platit i dál.

Tato v součtu nemalá suma pak bude logicky chybět v už tak napjatém rozpočtu městské části. 

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy