Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Antonín Švehla a Hostivař

Kniha s úvodním slovem prezidenta Václava Klause vyšla k příležitosti 130. výročí narození a 70. výročí úmrtí Antonína Švehly. Zabývá se méně známou stránkou osobnosti tohoto velkého československého politika a státníka - jeho vztahem k rodné Hostivaři. Švehla se v této obci nejen narodil, ale na rodném statku prožil celý život, a to i v době, kdy zastával nejvyšší vládní funkce, především úřad ministerského předsedy. Čtenář v knize nalezne přehledný rodokmen sahající hluboko do 17. století, dozví se o Švehlově mládí a aktivitách ve společenském životě Hostivaře i o činnosti v místních spolcích. Stručně je vystižena jeho politická kariéra a ideály. Výčet a osudy Švehlových soch a památníků jsou zde zpracovány úplně poprvé. Text doplňují desítky fotografií, z nichž mnohé - především z rodinného archivu - nebyly dosud publikovány. Stejně tak ukázky ze Švehlovy korespondence s T. G. Masarykem, Janem Masarykem, Edvardem Benešem, Karlem Čapkem, Maxem Švabinským a dalšími osobnostmi.

Křest knihy dne 11.12.2003 se netradičně konal okvětními lístky růží, které měl Antonín Švehla nejraději a jak dodala autorka knihy: „protože miloval procházky svým růžovým sadem v hostivařském statku. Často nosil růži v klopě, aby mu připomínala domov. Po jeho smrti rodina nechala na vlastní náklady na jeho počest vysázet tzv. Švehlův růžový sad na Petříně, který se dochoval do dnešních dnů.“

Originální způsob křtu pochválil i prezident republiky, který navštívil u příležitosti 70. výročí Švehlova úmrtí Hostivař. “Rád jsem přijal milé pozvání a kmotrovství nad publikací, o které si myslím, že je právě v dnešní době užitečná.“ uvedl s tím, že se mu v patnácté městské části líbilo.

Kniha vyšla díky mimořádné podpoře radnice a sponzorů v nakladatelství MILPO.
Součástí publikace bylo trojjazyčné resumé (ang., něm., franc.) a za 168,- Kč byla k dostání v informační kanceláři Úřadu MČ Praha 15 a ve vybraných knihkupectvích. V krátké době však byla rozebrána.

V listopadu 2008 se podařilo, díky mimořádné podpoře radnice a pana Antonína Švehly, vydat 2. rozšířené vydání ke 135. výročí narození a 75. výročí úmrtí Antonína Švehly, k 90. výročí vzniku republiky a k 940. výročí první písemné zprávy o Hostivaři. Kniha, s úvodním slovem prezidenta republiky Václava Klause a starosty MČ Praha 15 Jiřího Petříše, byla podstatně rozšířena o nové zajímavosti a fotografie ze Švehlova života. Kapitola Legenda zcela poprvé obsahuje na 70 osudů Švehlových soch a pomníků.

Součástí publikace je anglické resumé a za 218,- Kč je k dostání ve vybraných knihkupectvích.

Autor článku: Marie Zdeňková Vlastní publikace