Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Kniha o Praze 15 - 2. rozšířené vydání

Historii i současný život Hostivaře, Horních Měcholup a jejich okolí popisuje na 168 stranách 2. rozšířené a upravené vydání Knihy o Praze 15, které si mohou občané koupit ve vybraných knihkupectvích za 252,- Kč.

Publikace je obohacena o čtyři nově zpracované kapitoly o spolkové činnosti, sportu, továrnách a současnosti, tři medailonky významných osobností (olympionik Bedřich Šupčík, spisovatel Eduard Bass a astronom Jiří Grygar) a pasáže o pilotech RAF, polním letišti v Horních Měcholupech či Prvním plaveckém oddílu otužilců v Praze. Kromě řady nových informací čtenářům nabídne i dosud nepublikované dobové pohlednice, fotografie či mapy.

Kniha vznikla z iniciativy radnice Prahy 15 a navazuje na stejnojmennou publikaci z roku 1998. Vydána byla díky sponzorským příspěvkům a inzerentům, ve spolupráci s nakladatelstvím MILPO.

Autor článku: Marie Zdeňková Vlastní publikace