Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Zdravá městská část

a místní Agenda 21

 

 

Oba tyto projekty sledují základní hodnoty kvalitního života a udržitelného rozvoje v dlouhodobém časovém období. Projekty mají komunitní charakter, což znamená, že vytvářejí prostor pro posílení aktivit a zájmů obyvatel – zapojují nejen veřejnou správu, ale také soukromý a neziskový sektor a veřejnost. Tato činnost vede ke zlepšování vztahů mezi radnicí a občany. Názor obyvatel je totiž velmi důležitý!

Cílem asociace Národní síť Zdravých měst ČR (dále „NSZM ČR“) je systematicky podporovat udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života v podmínkách měst, obcí a regionů. Posláním NSZM ČR je podpora kvality veřejné správy na místní a regionální úrovni. Zdravá městská část funguje zejména na principech podpory zdraví a kvality života, udržitelného rozvoje a partnerství v komunitě.

OSN iniciuje projekt Zdravé město od roku 1988, od roku 1989 se začal projekt realizovat také v Československu. V roce 1994 byla v ČR vytvořena asociace s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky a od roku 2017 je do projektu zapojena také Městská část Praha 15.

 

Projekty Zdravá městská část a místní Agenda 21 realizuje Městská část Praha 15 jako řádný člen Národní sítě Zdravých měst ČR. Bližší informace o projektech naleznete v sekci Dokumenty.

Politik Zdravé městské části Praha 15 a MA21: Mgr. Jitka Kolářová
Koordinátor Zdravé městské části Praha 15 a MA21: Dana Jechoutková
Por kontakt v rámci Agendy21 použijte kontaktní email: ma21@praha15.cz

 

Aktuality Pořádané kampaně
a fóra
Rady, nápady
a inspirace
Pracovní skupina místní
Agendy 21
Dokumenty