Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Zpět na úvodní stránku projektu

Pořádané kampaně a fóra

 

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHA 15
Přijďte diskutovat se zástupci ÚMČ Praha 15 o návrhu generelu bezmotorové dopravy.
Dovolujeme si vás pozvat na participační setkání ke generelu bezmotorové dopravy v Praze 15.
Generel obsahuje návrhy na zlepšení pěší a cyklistické dopravy v Praze 15.
Setkání se bude konat ve středu 11. 4. 2018 od 17:30 v KC Varta, Boloňská 310.
Návrh generelu je umístěn zde.
Budeme potěšeni, když přijdete na setkání se zástupci MČ Praha 15 a společně budeme hledat možnosti, jak zlepšit cyklistickou a pěší dopravu v Praze 15.
Plakát naleznete zde (PDF, 564 kB).

26.2.2018 proběhlo setkání k parkování na území MČ Praha 15
V pondělí 26. února 2018 proběhlo první ze tří participačních setkání k parkování na území Městské části Praha 15. V základní škole Hornoměcholupská se sešlo kolem 30 občanů, kteří měli zájem o diskuzi ke Studii proveditelnosti parkovacích míst pro oblast sídliště Hornoměcholupská. Na základě názorů občanů a finančních možností Prahy 15 bude následně připraven plán výstavby parkovacích stání v dalších letech.
Děkujeme za Vaší účast a názory.

Studii inicioval Milan Ducko, místostarosta pro dopravu, společně s architektem městské části Ing. arch. Vladimírem Lavríkem a vedoucím odboru dopravy Zdeňkem Havlem a ke společnému setkání s občany vyzvali občany prostřednictvím Hlasatele, plakátů, výzvy na webových stránkách a facebooku Městské části Praha 15.

Další setkání proběhne 28. února 2018 v ZŠ Veronské náměstí, zde bude projednávána lokalita sídliště Horní Měcholupy. Fotogalerii najdete zde.

13. listopadu proběhlo Diskuzní fórum zdravé městské částí
Akce se díky spolupráci s Petrou Šikýřovou uskutečnila v hostivařské sokolovně. Fórum zahájil starosta Milan Wenzl, dále jím provázel zástupce starosty Milan Ducko společně s moderátorem Petrem Švecem, ředitelem Národní sítě Zdravých měst ČR. V úvodu byla MA21 a NSZM ČR představena přítomným a poté byli občané vyzváni k diskuzi formou kulatých stolů. Poté, co se hlasovací archy zaplnily nápady, vyzval moderátor všechny přítomné ke korzování mezi jednotlivými kulatými stoly a rozdávání hlasů. Tímto způsobem bylo vybráno 14 problémů na hlavní hlasovací arch, z nichž přítomnými vybrali 10 největších problémů Prahy 15. Z důvodu co největší objektivity výběru této desítky problémů, budete mít i Vy možnost vyplnit anketní lístek a zvolit 10 problémů Prahy 15. O postupu Vás budeme informovat. Děkujeme sponzorům Zelenkova cukrárna a Pivovar Hostivar za ceny do slosování.
Fotogalerii najdete zde.

13. listopadu 2017 proběhne Diskuzní fórum zdravé městské částí
Za necelý měsíc, v pondělí 13. listopadu se bude konat historicky první Diskuzní fórum zdravé městské části. Pojďte s vedením radnice a vedoucími jednotlivých odborů úřadu společně diskutovat o problémech, které Vás v naší městské části trápí.
Těšíme se na vaši účast. Plakát najdete zde (JPG, 230 kB)

Proběhlo setkání se zástupci radnice na téma  „Úpravy někdejší měcholupské návsi“
Setkání s občany v rámci místní Agendy 21 proběhlo ve středu 13. září 2017 v KC Varta. Téma, jak by měl v budoucnu vypadat rozsáhlý veřejný prostor mezi vlakovou zastávkou Horní Měcholupy a Milánskou ulicí, zaujalo mnoho lidí, kteří přišli diskutovat s radními a architektem Městské části Praha 15. Diskuzi zahájil starosta Milan Wenzl a dále ji vedl zástupce starosty Milan Ducko. Dotazy a náměty se rozšířily i na hřiště u Spolkového domu.
Všem děkujeme za zájem o věc a účast na akci.

Proběhlo setkání s podnikateli
Dne 10. dubna 2017 proběhlo v hasičské zbrojnici v Holoubkovské ulici první setkání s podnikateli v rámci místní Agendy 21. Účelem schůzky bylo zejména získat názor podnikatelů, úskalí se kterými se při podnikání potýkají a získat náměty na zlepšení. Podnikatelé zmiňovali např. prostředí v prostorách Veronského nám., údržbu zeleně, možnost příjezdu sanitky k soukromé ordinaci na Veronském nám. Podnikatelé dostali možnost vyplnit anketní lístek s dotazem, jakou aktivitu by od městské části uvítali.