Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Zpět na úvodní stránku projektu

Pracovní skupina místní Agendy 21

 

Ustavující zasedání Pracovní skupiny pro MA21 a Zdravou MČ P-15
První zasedání Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 a Zdravou městskou část Praha 15 proběhlo ve středu 18. 10. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ Praha 15. Milan Ducko, zástupce starosty, jmenoval do funkce jednotlivé členy, požádal je o představení a provedl prezentaci představující místní Agendu a Národní síť Zdravých měst ČR. Proběhla diskuze na téma organizovaných úklidů veřejných prostranství, sázení vánočních jedliček ve spolupráci s Toulcovým dvorem a zejména oslava 950 let výročí založení Hostivaře. Bližší informace o MA21 a Zdravé MČ P-15 naleznete na http://www.praha15.cz/mestska-cast/zdrava-mestska-cast-a-mistni-agenda-21/.

Seznam členů najdete zde (DOCX, 15 kB).

Děkujeme za zájem o věc a účast.

 

Usnesením č. R – 1495 bylo dne 28. června 2017 schváleno zřízení Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 a Zdravou městskou část Praha 15 a zařazení Městské části Praha 15 do asociace Národní síť Zdravých měst ČR.
 

Členové Pracovní skupiny pro místní Agendu 21
Seznam členů pracovní skupiny a kontakty – bude projednáno na zasedání Rady městské části Praha 15 dne 27. září 2017
 

Zápisy z jednání Pracovní skupiny pro místí Agendu 21
Zápis z 18.10.2017 najdete zde (DOCX, 21 kB)