Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Čísla volebních okrsků a adresy volebních místností na Městské části Praha 15

Číslo volebního
okrsku
Sídlo volebního okrsku (adresa volební místnosti)
15001 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy
15002 Hasičská zbrojnice, Holoubkovská 323, Praha 10 - Horní Měcholupy
15003 ZŠ Veronské nám. 391, Praha 10 - Horní Měcholupy
15004 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy
15005 ZŠ Veronské nám. 391, Praha 10 - Horní Měcholupy
15006 ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy
15007 ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy
15008 ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy
15009 Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 – Hostivař
15010 ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař
15011 ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař
15012 ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař
15013 ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař
15014 ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař
15015 ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař
15016 ZŠ Hostivař, Kozinova 1000/1, Praha 10 - Hostivař
15017 ZŠ Hostivař, Kozinova 1000/1, Praha 10 - Hostivař
15018 ZŠ Hostivař, Kozinova 1000/1, Praha 10 - Hostivař
15019 ZŠ Hostivař, Kozinova 1000/1, Praha 10 - Hostivař
15020 ZŠ Hostivař, Kozinova 1000/1, Praha 10 - Hostivař
15021 ZŠ Hostivař, Kozinova 1000/1, Praha 10 - Hostivař
15022 ZŠ Veronské nám. 391, Praha 10 - Horní Měcholupy
15023 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Příslušný volební okrsek si voliči mohou zjistit dle místa trvalého pobytu na stránkách cuzk:
Veřejný dálkový přístup - adresní místo

Autor článku: oit@praha15.cz 2017 Volby do PSP