Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Dokumenty k volbám do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 20.10 - 21.10. 2017 vyvěšené na úřední desce ÚMČ Praha 15

Oznámení o konání voleb

Vyvěšeno dne 14.8.2017.

Voliči zde naleznou informace o dnech voleb, adresu svého volebního okrsku, informace k hlasování, hlasovacím lístkům a jejich úpravě, ke způsobu hlasování a informace k hlasování do přenosné volební schránky.

Informace o počtu a sídle okrskových volebních komisí

Zmocněnci politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci, byla zaregistrována, zde najdou informaci o počtu a sídle volebních okrsků.

Bude vyvěšeno

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Bude vyvěšeno

Je určeno delegovaným a jmenovaným členům okrskových volebních komisí. Oznámení o svolání prvního zasedání zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

Bude vyvěšeno.

Autor článku: oit@praha15.cz 2017 Volby do PSP