Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace o počtu a sídle okrskových volebních komisí

Zmocněnci politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci, byla zaregistrována, zde najdou (PDF, 470 kB) informaci o počtu a sídle volebních okrsků.

Autor článku: oit@praha15.cz 2017 Volby do PSP