Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o době a místě konání voleb - Volba prezidenta republiky - druhé kolo

Starosta Městské části Praha 15 podle §14 zákona 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje...
Celé oznámení najdete zde.

Autor článku: oit@praha15.cz 2018 volba prezidenta