Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Kandidátní listiny

Členem zastupitelstva Městské části v Praze může být zvolen:
volič, tj.:
- státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské části přihlášen k trvalému pobytu
- státní občan jiného státu, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské části přihlášen k trvalému pobytu nebo evidovanému přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (pro volby do zastupitelstev obcí je toto právo přiznáno pouze státním občanům členských států EU; takový státní občan může kandidovat, i když nepožádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů)

u kterého není překážka ve výkonu volebního práva, a to:
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Více viz přílohy.

 

Autor článku: oit@praha15.cz 2018 Volby komunální

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 79,46kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Vzor kandidátní listiny - Sdružení politické strany / politického hnutí a nezávislých kandidátů

Velikost souboru: 65,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Vzor kandidátní listiny - Koalice

Velikost souboru: 67,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Vzor kandidátní listiny - Nezávislý kandidát

Velikost souboru: 33,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Vzor kandidátní listiny - Politická strana / Politické hnutí

Velikost souboru: 62,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Vzor kandidátní listiny - Sdružení nezávislých kandidátů

Velikost souboru: 61,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Vzor petice pro Sdružení nezávislých kandidátů nebo Nezávislého kandidáta

Velikost souboru: 42,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Vzor - Prohlášení kandidáta

Velikost souboru: 26,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Vzor - PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA O VZDÁNÍ SE KANDIDATURY

Velikost souboru: 25,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Vzor - PROHLÁŠENÍ ZMOCNĚNCE O ODVOLÁNÍ KANDIDATURY KANDIDÁTA

Velikost souboru: 26,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Vzor - PROHLÁŠENÍ ZMOCNĚNCE O ODVOLÁNÍ KANDIDATURY KANDIDÁTA

Velikost souboru: 26,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Vzor - Seznam delegovaných členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 15 které se uskuteční ve dnech 5.10 – 6.10.2018

Velikost souboru: 74,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno