Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 15 konaných ve dnech 5. a 6.10.2018 - sdělení starosty a registračního úřadu

Do zastupitelstva Městské části Praha 15 se volí 31 zastupitelů a území městské části pro volby do zastupitelstva městské části Praha 15 tvoří jeden volební obvod - schváleno Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 - Z 247 ze dne 20.6.2018.

Kandidátní listiny

Podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č . 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších p ředpisů je Úřad městské části Praha 15 se sídlem Boloňská
478/1, Praha 15 registračním úřadem, kterému se podávají kandidátní listiny pro volby do
Zastupitelstva městské části Praha 15 přímo.

Kandidátní listiny budou přijímat za registrační úřad :

   1. Bc. Věra Kalousová, vedoucí odboru občanskosprávních agend, kancelá ř č . 218, II patro
   2. pí Ludmila Křesťanová, referent, kancelá ř č. 220, II patro

v následujících úředních hodinách
Pondělí: 8:00 -17:30 hodin
Úterý     8:00 - 15:00 hodin
Středa   8:00 -17:30 hodin
Čtvrtek   8:00 - 15:00 hodin
Pátek.   8:00 - 12:00 hodin

V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů lhůta pro podávání kandidátních listin končí dne 31.7.2018 v 16:00 hodin. Lhůta je pevně stanovena zákonem nelze ji prodloužit. V tento den bude pro příjem kandidátních listin zajištěna služba do 16:00 hodin.

Podávání kandidátních listin se řídí zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva vnitra č . 59/2002 Sb. v platném znění.

Petice

Podle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme potřebné počty podpisů na peticích pro typ volební strany - nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 15.

Tvoří-Ii volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat . Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

 

            Potřebný počet podpisů                                                 Potřebný počet podpisů
          pro nezávislého kandidáta                                      pro sdružení nezávislých kandidátů

                     677 podpisů                                                                      2369 podpisů

 

                   Milan Wenzl                                                               Bc. Věra Kalousová, MPA
                       starosta                                                         vedoucí odboru občanskosprávních agend

Autor článku: oit@praha15.cz 2018 Volby komunální

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 718,32kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno