Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vyhlášení voleb do zastupitelstva MČ Praha 15 a Zastupitelstva hl .m. Prahy ve Sbírce zákonů

Autor článku: oit@praha15.cz 2018 Volby komunální