Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Městské části Praha 15

Pro účely konání voleb do Zastupitelstva městské části Praha 15 a Zastupitelstva hl.m. Prah, tímto podle §15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění posdějších předpisů,

poskytuji
(zveřejněním na úřední desce)
každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována
informace o počtu a sídle volebního okrsku

Podrobnosti najdete zde (PDF, 58 kB).
 

Autor článku: oit@praha15.cz VOLBY