Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o potřebném počtu podpisů na petici ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10
Odbor občanskosprávních agend

                                                                                                                     V Praze dne 9.7.2014
Č. j. ÚMČ P15 38120/2014

Oznámení o potřebném počtu podpisů na petici ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů podané pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 15 konaných ve dnech 10.10. a 11.10. 2014

Podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je Úřad městské části Praha 15 registračním úřadem, kterému se podávají kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 15 přímo.

Podle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji potřebné počty podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů.

 

Potřebný počet podpisů                                       Potřebný počet podpisů
       pro nezávislého kandidáta
                          pro sdružení nezávislých kandidátů

                    623 podpisů                                                  2 180 podpisů

 

 

           Bc. Věra Kalousová
vedoucí odboru občanskosprávních agend

                                                                                                                                                                               

Sídlo: Boloňská 478/1, Praha 15
Telefon. 281 003 218, fax 274 864 756

Autor článku: oit@praha15.cz VOLBY

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 41,32kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno