Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 15 - sdělení

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 15  - sdělení

Registračním úřadem pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 15 je Úřad městské části Praha 15 Boloňská 478/1 Praha 15.

Do zastupitelstva Městské části Praha 15 se volí 31 zastupitelů – schváleno  Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 – Z 145 ze dne 23.4.2014.

Podle § 27 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  tvoří území MČ Praha 15 jeden volební obvod.

Kandidátní listiny přijímají

  1. Bc. Věra Kalousová, vedoucí odboru občanskosprávních agend, kancelář č. 218, II patro
  2. pí Alena Cieslarová, referent, kancelář č. 220, II patro

v následujících hodinách

Pondělí:          8:00 – 17:30 hodin
Úterý              8:00 – 15:00 hodin
Středa            8:00 – 17:30 hodin
Čtvrtek            8:00 – 15:00 hodin
Pátek.             8:00 – 14:00 hodin

V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  lhůta pro podávání kandidátních listin končí dne 5.8.2014 v 16:00 hodin. Lhůta je pevně stanovena zákonem nelze ji prodloužit. V tento den bude pro příjem kandidátních listin zajištěna služba do 16:00 hodin.

Kandidátní listiny

Podávání kandidátních listin se řídí zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb. v platném znění.

Více informací k náležitostem kandidátních listin najdete zde:
http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx

Autor článku: oit@praha15.cz VOLBY