Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Krizové situace - ochrana obyvatel

Akustické znění signálu pro ochranu obyvatelstva

Od 1.11.2001 platí v ČR nový jednotný signál pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál Všeobecná výstraha bude vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. Může být vyhlašován třikrát za sebou v tříminutových intervalech. Po akustickém tónu sirény bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků". (ČTK)

Akustické znění signálu (MP3, 48kbit/s, 952 kB)


CO dělat? v případě ohrožení


Více informací na téma "CO dělat"
najdete na www.ochranaobyvatel.cz