Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výstraha ČHMÚ 2016/71

Od 27.7. 13:30 hodin do 24:00 hodin velmi silné bouřky (vysoký stupeň nebezpečí). Mohou být doprovázeny přívalovým deštěm v krajních případech s úhrnem až 70mm. Operační středisko Krizového štábu HMP

Podrobnosti

Pozvánka - setkání s občany

Dovolujeme si Vás pozvat na schůzku s občany Hostivaře, která se bude konat 14.8.2013 od 18 hodin v sále Švehlovy sokolovny, U Branek 674/7, Praha 10 - Hostivař...

Podrobnosti

Pozvánka – Povodně 2013

Městská část Praha 15 obdržela od Hlavního města Prahy pozvánku na pracovní setkání se skupinou expertů k povodňovým událostem na Botiči a Hostivařské přehradě konané v sobotu dne 15. června 2013 od 9 hodin v Průhonicích.

Podrobnosti

Deratizace v Praze

Deratizované plochy jsou označeny informačním štítkem. Na místech ošetřených deratizačními přípravky by měly být rodiče a majitelé domácích zvířat obezřetní, tzn. pečlivě hlídat malé děti, domácí zvířata mít na vodítku nebo jiným způsobem pod kontrolou, psi by měli mít nasazený košík.

Podrobnosti

Nabídka hlídání dětí

Mateřské a základní školy na území MČ Praha 15 jsou v běžném provozu. Nabízíme pro občany postižené povodní možnost využití hlídání dětí v ZŠ Hostivař - Kozinova v prodlouženém provozu do 20:00 hodin v pracovních dnech.

Podrobnosti