Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Informace pro občany k požáru v ulici U Továren

Při likvidaci požáru dne 8.5.2018 v ulici U Továren bylo postupováno v souladu s platnou metodikou zásahu. Koordinovaný postup složek IZS na místě události probíhal bez zjištěných nedostatků, aktuální rizika byla přijatými opatřeními eliminována.

Podrobnosti

Uhašení požáru v ulici U Továren

vzhledem k množícím se dotazům ohledně situace po uhašení požáru v ulici U Továren, sdělujeme, dle vyjádření HZS ČR, že k hašení požáru byla použita lehká suchá pěna...

Podrobnosti