Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Zvýšené nebezpečí vzniku požáru na území hl. m. Prahy

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení Rady hl. m. Prahy č. 1224 ze dne 24.5.2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ ze dne 21.06.2017 nastává pro území hlavního města Prahy...

Podrobnosti