Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace pro občany k požáru v ulici U Továren

Při likvidaci požáru dne 8.5.2018 v ulici U Továren bylo postupováno v souladu s platnou metodikou zásahu. Koordinovaný postup složek IZS na místě události probíhal bez zjištěných nedostatků, aktuální rizika byla přijatými opatřeními eliminována.

K hašení nebyly použity žádné zdraví ohrožující prostředky. Vzhledem k materiálu, který byl v objektu skladován, Chemická služba z Petřin a chemická laboratoř Kamenice po dobu zásahu prováděly měření škodlivin v ovzduší a naměřily zvýšenou koncentraci CO a chlorovodíku v několika lokalitách. Měřením bylo zjištěno, že koncentrace zplodin nejsou nebezpečné. Vzhledem k šířícímu se zápachu z hoření, bylo doporučeno nevětrat a nevycházet z domu. Toto opatření bylo zrušeno v ranních hodinách 9.5.2018.

Po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a Státním zdravotním ústavem v Praze není možné paušálně stanovit míru závadnosti spadu na postiženém území, a proto na jednotlivé otázky není možné paušálně odpovědět.

Pokud je občan přesvědčen, že došlo ke kontaminaci jeho objektu, je nutné, aby si vyžádal příslušné rozbory u Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Věci, které byly znečištěny částicemi zplodin hoření, je vhodné umýt běžnými mycími a desinfekčními prostředky.

 

 

Bližší vyjádření k události od HZS ČR:

http://www.hzscr.cz/clanek/u-pozaru-haly-v-hostivari-byl-vyhlasen-zvlastni-stupen-poplachu.aspx

https://www.pozary.cz/clanek/188342-v-praze-hori-velka-hala-zasahuje-i-vrtulnik-s-bambi-vakem-vyhlasen-byl-zvlastni-stupen-poplachu/#1234

 

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuální zprávy a informace