Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Uhašení požáru v ulici U Továren

Vážení občané,

vzhledem k množícím se dotazům ohledně situace po uhašení požáru v ulici U Továren, sdělujeme, dle vyjádření HZS ČR, že k hašení požáru byla použita lehká suchá pěna, která sama o sobě není zdravotně závadná. Nečistoty, které se vyskytly v ovzduší a na zahradách, jsou s největší pravděpodobností nebezpečné částice zplodin hoření. Probíhá jednání s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a Státním zdravotním ústavem v Praze. Pokud nám budou sděleny další informace, budeme vás neprodleně informovat.

 

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuální zprávy a informace