Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Děkujeme seniorům z Prahy 15 za vzornou reprezentaci na 5. Mezinárodních sportovních hrách seniorů ČR 2018 v Praze

5. Mezinárodní sportovní hry Seniorů ČR 2018 v Praze

Spolek Senioři ČR, z..s.,  dlouhodobě podporuje sportovní aktivity svých členů,  jednou z činností je rozvíjení pohybové aktivity naší členské základny na úrovni regionálních a krajských organizací pořádáním sportovních her.  Vyvrcholením těchto her jsou tzv. celorepublikové hry, které umožňují setkání seniorů ze všech koutů České republiky.

První sportovní hry se realizovaly v Mostě, druhé v Brně, třetí v Praze, čtvrté ve Frýdku-Místku a letos jubilejní – páté,  se konaly ve dnech 9. - 11. července 2018 v Praze v areálu Policejní akademie na Lhotce.

Zúčastnila se sportovní osmičlenná družstva z Krajských organizací spolku Senioři ČR z krajů: Moravskoslezský, Jihomoravský, Královehradecký, Vysočina, Pardubický, Středočeský, Jihočeský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Plzeňský, Praha, družstvo seniorů ČSSD, a dále senioři z  Polska /AS Bielsko Biala/ a Ruska /Svaz Penzioněrů Ruska Penza/.

Záštitu této sportovní akci poskytl pan premiér ČR, ministr vnitra, ministr školství  a paní primátorka hl. m. Praha.

Zahájení 10. 7. 2018 se osobně účastnila prorektorka Policejní akademie paní doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr.h.c.,  poslanec PS Parlamentu ČR pan Ing. Patrik Nacher a prezident Seniorů ČR, MUDr. Vladimír Dryml. Poté následovala rozcvička, kterou vedla seniorka  z Prahy 15 paní Hana Slavatová.

Soutěžilo se v deseti disciplínách, na hřišti vládlo veselí a nikomu se nic nestalo.   V soutěži družstev zvítězil Ústecký kraj s celkovými 50 body /7 zlatých, 4 stříbrné a 3 bronzové medaile/, 2. místo se 49 body obsadilo družstvo Královehradeckého kraje /6 zlatých, 5 stříbrných a 4 bronzové medaile/. Na 3. místě těsně skončili senioři z Ruska, také se 49 body a stejným počtem medailí jako družstvo na 2. místě, avšak věkově mladší.

Sportovní družstvo KO hlavního města Praha se umístilo na hezkém 4. místě s celkovým počtem bodů 33, soutěžící vybojovali 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile. Hned dvě zlaté medaile pro pražské krajské družstvo získal Karel Janda ze ZO senioři Praha 22  v Uhříněvsi  - běh s kolečkem se zátěží a běh s míčkem na raketě.  Další zlato získaly pro tým seniorky z MČ Praha 15 Eva Havlíčkovábollo-ball  a  Alena Hůlkovástřelba golfovou holí na terč /obě členky Senioři ČR, ZO Aktivní senioři Praha 15/.  V této disciplíně „GOLF-SNAG“, což je ona střelba golfovou holí na terč ve vzdálenosti 5m byli také úspěšní Hana Slavatová a Josef Palán, kteří vybojovali stříbrné medaile. V další disciplíně „KROUŽKY“ získala stříbrnou medaili Alena Hůlková a bronzovou Milan Plecitý. Disciplína „HOKEJ“ byla úspěšná pro Hanu Slavatovou, získala bronz, stejně jako v disciplíně „BĚH“ získali bronz Eva Havlíčková a Josef Palán. Aktivní seniorky z Praha 15 jsou výborné sportovkyně, své úspěchy dokázaly i na 7. Pražských sportovních hrách, které se konaly 31. 5. 2018.

Takže se dá říci, že „naši“ sportovci dobře hájili Krajskou organizaci Praha, také tím, že pan František Boukal byl nejstarším sportovcem na  hrách.  Nejstarší sportovkyně byla paní Libuše Papežová z Plzeňské KO.

Poděkování Seniorů ČR patří Městské části Praha 22, která zapůjčila, PARTY stan se sedacími sety. Dále při organizaci na místě her vydatně pomáhaly seniorky z Klubu seniorů ZO Praha 22 – dámy Stáňa Drozenová, Lenka Tunzerová a Julie Plačková, Zdenka Simonová /ZO Praha 5/ a dále pan Oldřich Slavata ze ZO Aktivní senioři Prahy 15 a pan Jaroslav Bláha, jimž všem patří velký dík.

Své slovo dodržel pan Ing. Darius Jakubowicz, který na vyhodnocování výsledků v aule Policejní akademie na celé dopoledne poslal fotbalového internacionála pana Antonína Panenku, který předával vítězům poháry a medaile a byl, samozřejmě, „zlatým hřebem“ této sportovní události, s nímž se všichni nadšeně fotili.

Dalším sponzorem byl smíchovský Pivovar STAROPRAMEN, který pro sportovce zajistil na den klání nealko nápoje a pro členy vítězných družstev své pivo v několika druzích.  Děkujeme za výbornou spolupráci paní Aleně Váchové.

Všichni účastníci 5. MSH obdrželi Pamětní list na toto sportovní setkání a jednotliví vítězové na 1., 2. a 3. místech, ještě diplomy.

Nás, organizační tým, avšak velmi mrzelo, že se Seniorům ČR nepodařilo získat žádnou finanční dotaci na sportovní hry z oficiálních míst (MPSV, MŠMT MHMP), takže kulturní akce: dohodnutá procházka Prahou a plavba lodí po Vltavě, které byly již předem zajištěny, musely být zrušeny.

Konal se pouze skrovný večer s klávesami a zpěvem pana Kotase a ochutnávkou vín z  vinařství Modrá Hora /Vinotéka Pavlovín Pitkovice/.

Všem sportujícím seniorům děkujeme, že se zúčastnili 5. mezinárodních sportovních her v Praze, a dokázali tak, že  jsou schopni skvělých sportovních výkonů i ve zralém věku!

Zvláštní poděkování platí hlavnímu organizátorovi akce – panu Ivanu Vodákovi ze ZO Senioři ČR v Mostě, který dbal na veškeré náležitosti sportovních her již popáté!

Olga Jandová, víceprezidentka Senioři ČR z.s.

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 56,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno