Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Návrh Metropolitního plánu zveřejněn

Pražané konečně dostali příležitost seznámit se s návrhem Metropolitního plánu, nového územního plánu pro hlavní město. Jedná se o důležitý dokument, v němž bude vyjádřena vize rozvoje Prahy na další desetiletí. Zjednodušeně řečeno nám sdělí, co a kde bude možné stavět a co a kde stavět možné nebude. Plán by měl zamezit dalšímu rozpínání výstavby do polí na okrajích města, a naopak upřednostňuje výstavbu v opuštěných lokalitách v širším centru, jako jsou třeba brownfieldy po zrušených nádražích či výrobních areálech.
Metropolitní plán vzniká od roku 2012 a měl by začít platit nejpozději v roce 2023.
Jeho kompletní návrh si můžete prohlédnout na internetových stránkách plan.iprpraha.cz. Je to verze, kterou připravil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, což v zásadě znamená, že se jedná o názor zpracovatelů dokumentace, týmu urbanistů, architektů a odborných specialistů. Na jaře letošního roku by měla být zahájena první fáze projednání návrhu plánu s městskými částmi, dotčenými orgány, spolky, občany a vlastníky pozemků. V rámci projednání budou mít všichni příležitost podat připomínky, které mohou výslednou podobu dokumentu zcela zásadně ovlivnit. Je zřejmé, že skloubit představy tolika zájmových skupin bude obtížný úkol. Délka projednávání bude záviset na množství připomínek, které k návrhu přijdou.
Návrh Metropolitního plánu zveřejnil magistrát v předstihu, aby si ho každý mohl před projednáním podrobně prostudovat. Přesné datum prvního připomínkového řízení, tzv. společného jednání, určí pořizovatel zmiňované dokumentace, kterým je odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, a bude včas oznámeno prostřednictvím médií a úředních desek.
Pokud vás tedy zajímá, jakým způsobem ovlivní návrh Metropolitního plánu okolí vašeho bydliště a další lokality Prahy 15, případně celé území hlavního města, věnujte zveřejněné verzi pozornost. Pokud budete chtít, aby se vašimi připomínkami zabývala MČ Praha 15 a případně si je osvojila, můžete je posílat na níže uvedenou e-mailovou adresu architekta městské části, který je vám k dispozici i pro vaše různé dotazy na téma nového územního plánu. V případě, že připomínku budete chtít uplatnit samostatně, doporučujeme sledovat oficiální termín zahájení projednávaní a následně se řídit určenými pokyny.


                                                                                                                     Ing. arch. Vladimír Lavrík
                                                                                                                     vladimir.lavrik@praha15.cz

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty

Soubory ke stažení

Návrh Metropolitního plánu

Velikost souboru: 2,62MB

formát JPG

Soubor ke stažení Nové okno