Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na zasedání Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 a Zdravou městskou část Praha 15

Dovoluji si vás pozvat na jednání, které se uskuteční 15. ledna 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti č. 707, ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15.

Program jednání:

1. Předání informací a uskutečněném Diskuzním fóru městské části Praha 15
2. Plánování oslav výročí 950 let založení Hostivaře
3.Předání informací o standardních akcích městské části (Velikonoce, Dny Prahy 15)
4.Den Zdraví –projekt Zdravá Praha 15, který se uskuteční dne 15. května 2018
5. Den Země MČ Praha 15, který se uskuteční dne 22. dubna 2018
6. Různé
 
Milan Ducko
předseda Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 a Zdravou městskou část Praha 15
 
Originál pozvánky najdete zde (PDF, 396 kB).

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty