Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Na Groši II

Záměrem žadatele je výstavba bytového komplexu podél ulici Švehlova navazující na v současnosti realizovanou první etapu.

Podrobnosti

Park Hostivař II

Navrhovaná změna Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá ve změně části funkční plochy SP – sloužící sportu na OB(E) – čistě obytné, kód míry využití území E.

Podrobnosti

Bytový dům Bolevecká

Předložená dokumentace řeší revitalizace kotelny C7 na polyfunkční dům na stávajícím pozemku, tj. 509/7 a 509/178 v k.ú. Horní Měcholupy

Podrobnosti

Zástavba Hornoměcholupská

Další z připravovaných investic na území Městské části Prahy 15 je výstavba při Hornoměcholupské ulici na pozemcích naproti vyústění ulice Na Křečku.

Podrobnosti