Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Provoz linky 224

Dovolte, abych Vás alespoň touto cestou informoval o úpravě jízdního řádu linky midibusové PID 224, ke kterému dochází od následující neděle, tedy od 10.6.2018. Jistě jste také zaznamenali, že na lince 224 dochází v poslední době k určitému nárůstu počtu výpadků spojů. Situace je dána především díky aktuálnímu problému s nedostatkem řidičů na trhu práce, se kterým se potýkají všichni dopravci nejen v systému PID, ale prakticky v celé České republice, velkých měst nevyjímaje. Naše společnost tuto nepříjemnou situaci s dopravcem linky 224 intenzivně řeší prakticky od počátku roku, kdy jsme počátkem března stávajícímu dopravci po vzájemné dohodě odebrali jinou autobusovou linku v oblasti Malešic, aby mohl tehdejší akutní nedostatek řidičů alespoň částečně vyřešit a situaci ve firmě celkově stabilizovat. K určité stabilizaci a ke zlepšení následně došlo, nicméně situace obdobné z počátku roku se opět začaly v poslední době projevovat a nedostatek řidičů výrazně opět zasáhl do provozu linky 224. Proto jsme opět po vzájemné dohodě s dopravcem přistoupili k opatření, kdy na lince 224 pouze dočasně dojde k prodloužení intervalů o sobotách, nedělích a pracovní den v pozdních večerních hodinách na dvojnásobek, tedy na 60 minut. Zároveň budou již od 11.6. v oblasti Černého Mostu zrušeny ve špičkách pracovních dnů krátké vložené spoje mezi zastávkami Bryksova a Obchodní centrum Černý Most, které bývají rušeny zpravidla v období prázdnin. Toto opatření vnímáme POUZE jako DOČASNÉ do doby (předpokládáme po dobu letních prázdnin), než se situace opět stabilizuje a bude nalezeno řešení, které těmto problémům trvale zamezí. Proto bychom se rádi za tuto nepříjemnou situaci ohledně provozu linky PID 224 omluvili a věříme v brzké zlepšení a návrat intervalů do původního stavu.

Děkujeme za pochopení současné situace.

S přátelským pozdravem,

Ing. Petr Chmela | Odbor městské dopravy
Oddělení projektování městské dopravy - vedoucí oddělení

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 406/10, 110 00, Praha 1

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty