Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

Vážení spoluobčané,

právě jste na našich webových stránkách otevřeli průvodce sociálními službami, který je  příspěvkem k  lepší orientaci  v sociálních službách a bude Vám nápomocen v obtížných životních situacích. Věříme, že přinášíme touto cestou  informace, které Vám budou užitečné.

Městská část Praha 15 vydává tohoto průvodce, v kterém je možné, vedle údajů o poskytovatelích sociálních služeb na území městské části a v okolí, nalézt také informace a kontakty na odbor sociální  péče, na který se můžete obracet v případě potřeby. Součástí katalogu je i výčet volnočasových aktivit na našem území pro občany všech věkových kategorií a další důležitá telefonní čísla.

Během svého života se může každý člověk dostat do určité tíživé životní situace, kterou musí řešit. Cílem sociálních služeb bývá rozvoj nebo zachování stávající soběstačnosti uživatele a obnovení nebo zachování původního stylu života. Ti z Vás, kteří některou sociální službu využívají, mají zpravidla již o službách přehled. Je však určitě řada těch, kteří se s touto situací setkávají poprvé a neví na koho a kam se obrátit. Právě těm by měl především pomoci náš průvodce.

MUDr. Jana Trková
zástupkyně starosty

Další centra a služby, které byste mohli využít:

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty

Soubory ke stažení

Průvodce

Velikost souboru: 1,54MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno