Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Starosta Milan Wenzl uctil památku Antonína Švehly

Společnost Antonína Švehly uspořádala v sobotu 16. dubna 12. ročník vlastivědné pouti po stopách tohoto významného rodáka a státníka první republiky. Záštitu nad akcí, která se uskutečnila při příležitosti 143. výročí narození Antonína Švehly, převzal starosta MČ Praha 15 Milan Wenzl spolu s poslancem PSP ČR Pavlem Šrámkem.

Setkání se účastnilo i vzhledem ke špatnému počasí přibližně 20 hostů z řad zástupců městské části, historických organizací, spolků a potomků agrárních rodin.

Akci zahájil u státníkovy busty předseda Společnosti Antonína Švehly Pavel Černý. Slova se dále ujal starosta Milan Wenzl, který ocenil osobnost Antonína Švehly, jeho zásluhy a vztah k rodné Hostivaři a zároveň vyzdvihl letitou práci kronikářky patnácté městské části Marie Zdeňkové.  Ta za mnohaletou badatelskou, publikační a organizační činnost, věnovanou životu a dílu Antonína Švehly, obdržela v roce 2012 Cenu Antonína Švehly. Podle starosty Wenzla se díky paní Zdeňkové dostal Švehlův odkaz do povědomí široké veřejnosti.

Poslanec Pavel Šrámek následně ve své řeči prezentoval Švehlu hlavně jako vynikajícího státníka a obhájce všech zemědělců. Oproti tomu poslanec Daniel Korte vyzdvihnul Švehlu jako zastánce stranické a parlamentární politiky a opravdového přítele prezidenta T. G. Masaryka.

 V závěru předseda Pavel Černý pronesl přísahu věrnosti odkazu Antonína Švehly, zahájil další ročník této slavnosti a pozval všechny přítomné k přátelské besedě a drobnému občerstvení.

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz Tiskové zprávy