Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Starostové jihovýchodních částí Prahy jednali o strategii urychlení dostavby 511

Na 15 starostek a starostů, poslanci a zástupci MHMP se v pondělí 20. června v 15 hodin sešli v sále Hasičské zbrojnice v pražských Horních Měcholupech, aby se dohodli na společném postupu v otázce dostavby silničního okruhu kolem Prahy 511. Starosta Prahy 15 Milan Wenzl setkání zorganizoval na základě nesouhlasu s rozhodnutím vlády o vyjmutí této stavby ze seznamu vybraných prioritních staveb.

Starostové se na jednání shodli především na tom, že je potřeba neustále upozorňovat na důležitost urychlení dostavby propojení mezi dálnicemi D1 a D11. Chtějí jednat jak s vládou, tak s Evropskou komisí o znovuzařazení 511 na seznam prioritních staveb, u kterých chce vláda vyjednat výjimku.

Dostavba této části okruhu je nezbytná pro ulehčení dopravy nejen v jihovýchodních částech Prahy, ale i v celé metropoli. Starostové jihovýchodu se v této souvislosti už jednou obrátili na vládu formou dopisu premiéru Sobotkovi. Do dnešního dne však nedostali žádnou odpověď.

Zároveň se zástupci jednotlivých dotčených pražských městských částí a přilehlých obcí dohodli na společném memorandu, ve kterém by chtěli vládě a Evropské komisi vyjádřit své argumenty k otázce proč by měla část okruhu 511 dostavěna co nejdříve.

„Je důležité, aby zástupci Evropské komise viděli, že vůle místních zástupců zde je a proto si myslím, že toto setkání starostů mělo obrovský význam,“ uvedl po setkání náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek.

„Obchvat 511 výrazně ulehčí dopravě v celé Praze hlavně v tom, že odkloní nákladní dopravu a kamiony. Zároveň podporujeme i realizaci Hostivařské spojky, která vyřeší dopravu městských částí, Štěrbohol, Dubče, Dolních Měcholup, Prahy 22, Prahy 15 a Petrovic,“ uvedl starosta MČ Praha 15 Milan Wenzl.

Nutnost výstavby zdůraznili i poslankyně PČR, bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková a poslanec PČR Pavel Čihák.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/216411000140620-udalosti-v-regionech/obsah/479328-zivy-vstup-veroniky-chrascove

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz Tiskové zprávy