Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Uznávaný astrofyzik Jiří Grygar navštívil radnici MČ Prahy 15

Mezinárodně uznávaného astrofyzika RNDr. Jiřího Grygara, CSc., který nedávno oslavil 80. narozeniny, přijal ve své kanceláři starosta MČ Praha 15 Milan Wenzl společně s dalšími radními. Jiří Grygar je velmi váženým čestným občanem patnácté městské části. Všechny přítomné okouzlil vyhledávaný vysokoškolský profesor a dlouholetý předseda České astronomické společnosti svým barvitým vyprávěním o životě plném stěhování, cestování, aktivní zálibě v cyklistice i tvorbě populárně-vědeckých televizních pořadů.

Jiří Grygar se celý život věnuje popularizaci astronomie a příbuzných oborů fyziky. Publikoval více než 200 odborných prací. Je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha rozhlasových a televizních vzdělávacích pořadů. Je nositelem řady významných cen za popularizaci vědy a několika literárních ocenění. Na jeho počest  a za přispění ke znalostem o meteorech, kometách a proměnných hvězdách byla pojmenována planetka č. 3336 „Grygar“. Pro občany Prahy 15 a žáky ZŠ pořádá přednášky.

Během svého života se často stěhoval, žil mimo jiné v Opavě a Ostravě, většinu svého života ale strávil v pražské Hostivaři. Navíc, jak zdůraznil i na setkání na radnici, patnáctá pražská městská část je mu velmi blízká a pokládá ji za jednu z nejhezčích částí Prahy.

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz Tiskové zprávy