Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z participačního setkání na téma úprava propojovacího chodníku ulic U ŠTĚPU a POD PRŮSEKEM

Datum konání: 28. 11. 2017

Místo konání: ulice U Štěpu   

Čas konání: 16:00 – 17:00  

Přítomni za MČ Praha 15:
- Václav Bílek – 1. zástupce starosty  
- Milan Ducko – zástupce starosty pro dopravu a MA21
- Jana Vachulová  – zastupitelka MČ Praha 15  
- Vladimír Lavrík  – architekt MČ Praha 15  

Setkání se konalo na základě podnětu občanů z lokality Sídliště na Groši, kteří požadují bezbariérový chodník z ulice U Štěpu do ulice Pod Průsekem, který bude sloužit jako spojnice k zastávce MHD Obchodní centrum Hostivař a k nákupnímu centru VIVO Hostivař.

Připomínky občanů na schůzce:

Paní Sosnová: chybí schodiště, v zimě není uklizen propojovací chodník.

Pan Bobošík: chybí chodníček přímo z ulice U Štěpu, musí se chodit blátem nebo místo obcházet, bylo by potřeba udělat zábradlí na cestě.

Pan Bobošík: cesta je strmá a v zimě namrzlá.

Paní Sosnová: spojnice Pod Průsekem- Azalková, je zde křoví ve kterém spí bezdomovci, jedná se o nebezpečné místo, je potřeba křoví vykácet aby se lidé cítili bezpečněji.

Paní Sosnová: vyčnívající kanál na spojnici Pod Průsekem- Azalková.  

Pan Bobošík: není dodělán chodník k Penny marketu v ulici Strašnická.

Závěr:

Architekt Vladimír Lavrík připraví materiál do Rady MČ Praha pro výběr projektanta na bezbariérový chodník, Termín: do 10. 1. 2018

Odbor životního prostředí objedná důkladné prořezání křoví na spojnici Pod Průsekem Azalková, Termín: do 10. 4. 2018, zodpovídá Zuzana Venclíková

Odbor životního prostředí posoudí možnosti pokácení stromu před domem č. p. 22  v ulici Pod    Průsekem. Termín: do 10. 1. 2018, zodpovídá Zuzana Venclíková

Odbor dopravy zařadí  opravu vyčnívajícího kanálu do plánu oprav komunikací na rok 2018.
Termín: do 1. 2. 2018 plán oprav, do 1.5. 2018 výběrové řízení na zhotovitele, do 1. 9. 2018 realizace

Zástupce starosty prověří možnost doplnění chodníku k Penny marketu v ulici Strašnická. Termín: do 10. 1. 2018, zodpovídá Milan Ducko

Zápis vypracoval Milan Ducko dne 21. 11. 2017  

 

Nebezpečné křoví Pod Průsekem – Azalková

Vyčnívající kanál Pod Průsekem – Azalková

Pěšinka Pod Průsekem – U Štěpu

První Zástupce starosty Václav Bílek a Vladimír Lavrík při diskuzi s občany

 

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty