Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.

Aktualizace 20.4.2017: Doplněny termíny v druhém pololetí roku 2017

Termíny přistavení:

dne od do
5.1.2017 8:00 11:00
9.2.2017 12:00 14:30
13.3.2017 10:30 13:30
13.4.2017 12:00 14:30
22.5.2017 14:30 17:00
29.6.2017 8:00 11:00
18.7.2017 8:00 11:00
23.8.2017 10:30 13:30
26.9.2017 12:00 14:30
30.10.2017 14:30 17:00
30.11.2017 8:00 11:00

 

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném u úřadu  MČ Praha 15, Boloňská 478/1.  

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. a úřadem MČ Praha 15  nabízí  odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu  bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2  a  4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tlf číslech  267175366 a 267175202, www.ppas.cz

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář úřadu a tajemníka