Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Provozní doba ÚMČ Praha 15 s koncem roku 2018

Čtvrtek 27. 12. 2018 – úřední hodiny, jako v běžný úřední den, tj. 8 – 17:30.
Pondělí 31. 12. 2018 – z provozních důvodů úřad uzavřen

!!!! Potřebujete-li vyřídit nový občanský průkaz, cestovní pas, záležitosti matriky, pak posledním dnem v roce 2018 je čtvrtek 27. 12. 2018 !!!!

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář úřadu a tajemníka