Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr pronajmout nebytový prostor - Boloňská 47/1, Praha 10

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15
Boloňská 478/1, Praha 10

oznamuje
ve smyslu § 36, odstavce (1) zákona o hlavním městě Praze
(zákon 131/2000 Sb. v platném znění)

Z Á M Ě R
pronajmout


Úřadu práce České republiky, sídlo Dobrovského č. p. 1278/25, Praha 7 IČ: 72496991, nebytový prostor, umístěný v 1. NP, č.p. 478/1, ulice Boloňská v Praze 10 - Horních Měcholupech, celková výměra 326,69 m2, výše nájemného 1 297,60 Kč/m2/rok, doba pronájmu určitá na 2 roky.

Veškeré informace podá KÚT ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, 2. patro.


Poučení

Podle výše citovaného mají zájemci možnost se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky prostřednictvím podatelny ÚM Č Praha 15.


Záměr bude zveřejněn po dobu od 9.8.20 18 do 24.8.2018


.........................................................
Milan Wenzl starosta MČ Praha 15
V Praze dne 9.8.2018

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář úřadu a tajemníka

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 202,23kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno